Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.1.2007; päivitetty 10.1.2017

1. Rekisterinpitäjä
Crape Oy
Yrjönkatu 8-10
00120 Helsinki
Y-tunnus 2390461-9

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Alexander Wilhelmsson
Crape Oy
Puh. 040 589 8248
alexander.wilhelmsson@crape.fi

3. Rekisterin nimi
Crape Oy:n asiakastietokanta Crape Army

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietoja käytetään Crape Oy:n tarjoaman Crape Army -palvelun asiakkaiden rekisteröimiseen, rekisterin ylläpitämiseen sekä asiakasviestinnän ja suoramarkkinoinnin lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastietokantaan tallennettavia tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, haettuun kiinteistöön liittyvät tarkennetiedot sekä suoramarkkinointiluvat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö antaa itsestään liittymislomakkeella tai kirjautumalla Crape Army -palveluun Crape Oy:n verkkosivuilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakastietokanta toimii suljetulla palvelimella, johon tallennetut tiedot on rajoitettu Crape Oy:n sisäiseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakastietokannan käyttöoikeus on Crape Oy:n työntekijöillä. Palveluntarjoaja vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

9. Rekisteröinnin tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
Henkilöillä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteella: Crape Oy, Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Crape Oy voi poistaa, oikaista tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.