Myyty

81,5 m2 Lippajärvi

Kerrostalo | 4 h

Myyty

106 m2 Karjaa

Kerrostalo | 4 h

Myyty

122 m2 Vartioharju

Paritalo | 5 h

Myyty

81 m2 Asola

Kerrostalo | 4 h

Myyty

77,5 m2 Karakallio

Kerrostalo | 3 h

Myyty

67 m2 Vartiokylä

Kerrostalo | 3 h

Myyty

52 m2 Helsinki

Kerrostalo | 2 h

Myyty

58 m2 Helsinki

Kerrostalo | 2 h

Myyty

78 m2 Suutarila

Rivitalo | 3 h

Myyty

65 m2 Lauttasaari

Kerrostalo | 3 h

Myyty

66 m2 Pähkinärinne

Kerrostalo | 3 h

Myyty

24 m2 Punavuori

Kerrostalo | 1 h

Myyty

95,5 m2 Saunalahti

Kerrostalo | 4 h

Myyty

125 m2 Laurinlahti

Paritalo | 4 h

Myyty

39 m2 Meilahti

Kerrostalo | 2 h