Myyty

155 m2 Ramsinniemi

Paritalo | 5 h

Myyty

112 m2 Herttoniemenranta

Rivitalo | 4 h

Myyty

106 m2 Karjaa

Kerrostalo | 4 h

Myyty

81,5 m2 Lippajärvi

Kerrostalo | 4 h

Myyty

81 m2 Asola

Kerrostalo | 4 h

Myyty

122 m2 Vartioharju

Paritalo | 5 h

Myyty

67 m2 Vartiokylä

Kerrostalo | 3 h

Myyty

33 m2 Ruskeasuo

Kerrostalo | 1 h

Myyty

47,5 m2 Mellunmäki

Kerrostalo | 2 h

Myyty

90,5 m2 Tapiola

Kerrostalo | 4 h

Myyty

62 m2 Espoo

Paritalo | 2 h

Myyty

35 m2 Länsi-Pasila

Kerrostalo | 1 h

Myyty

51,5 m2 Lauttasaari

Kerrostalo | 2 h

Myyty

74 m2 Meilahti

Kerrostalo | 3 h

Myyty

58,5 m2 Myyrmäki

Kerrostalo | 2 h